Ansöknings- och antagningsystemet YrkeshögskoleGuiden Antagning är stängt tills vidare och ansökningar till landets yrkeshögskoleutbildningar skall göras hos respektive utbildningsanordnare.

Du hittar alla utbildningsanordnare och deras YH-utbildningar på www.yhguiden.se